Het reglement is vanaf heden ook digitaal beschikbaar.

Digitale maandbladen:

Maandblad digitaal ontvangen? 

Vanaf heden is het mogelijk het maandblad digitaal te ontvangen. Uiteraard moet u dan in het bezit zijn van een e-mailadres. 

Als u het e-mailadres doorgeeft aan de redactie (redactie@lamershofweert.nl), krijgt u het maandblad ook digitaal. 

Maandbladen 2017:

Maandbladen 2018:

Maandbladen 2019:

Maandbladen 2020:

MAATREGELEN TUINPARK LAMERSHOF TER BESTRIJDING VAN HET CORONA VIRUS.

KANTINE:

DE KANTINE BLIJFT GESLOTEN TOT HET RIVM EN DE NEDERLANDSE REGERING ONS WEER TOESTEMMING GEEFT DE KANTINE VOOR DE LEDEN OP WOENSDAG EN ZATERDAG MIDDAG OPEN TE STELLEN, EVENTUEEL TEGEN BEPAALDE WETTELIJKE REGELS.

 

TOEGANG TOT DE TUINEN VAN DE LEDEN:

DE LEDEN IS TOEGESTAAN OP HUN TUIN WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN, WEL DIENEN  DE LEDEN DE WETTELIJK BEPAALDE ONDERLINGE AFSTAND VAN 1,5 METER VERPLICHT IN ACHT TE NEMEN, DIT TER BESTRIJDING VAN HET CORONA VIRUS. OOK DIENT MEN OP DE PADEN DIE TOEGANG GEVEN NAAR HUN TUIN DE BEPAALDE ONDERLINGE AFSTAND VAN 1,5 METER  VERPLICHT TE HANDHAVEN.

ACTIVITEITEN OP LAMERSHOF:

ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN OP LAMERSHOF WORDEN OPGESCHORT TOT DAT DEZE WEER VRIJ OF GEDEELTELIJK VRIJ WORDEN GEGEVEN DOOR HET RIVM OF DE REGERING.

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING:

EEN DATUM VOOR DE JAARLIJKSE LEDEN VERGADERING KAN PAS GEPLAND WORDEN ZODRA HET RIVM OF DE REGERING WEER TOESTEMMING GEEFT OPENBARE BIJEENKOMSTEN TE ORGANISEREN.

HET BESTUUR VERPLICHT EN VERTROUWD EROP DAT ALLE LEDEN BOVENSTAANDE BEPALINGEN STRIKT HANDHAVEN,VERDER RADEN WE DE LEDEN AAN GEEN TUINEN VAN OVERIGE LEDEN TE BETREDEN,ZODAT WE MET ZIJN ALLEN DE UITBREIDING VAN HET CORONA VIRUS KUNNEN BESTRIJDEN.

HET BESTUUR TUINPARK LAMERSHOF.

In memoriam aan Jo Verspeek

Beste Jo, vriend van Lamershof

 

Jo was tuinierend lid vanaf de oprichting van tuinpark Lamershof in 1976, zijn volkstuintje was zijn lust en zijn leven, zodra hij even tijd vrij kon maken was hij in zijn tuintje bezig. Jo is lid geweest van diverse commissies, hij  zat o.a. in het comité van het 25 jarig en 40 jarig jubileum van Lamershof, vanaf 2009 was Jo Penningmeester van Lamershof, hij was een zeer enthousiaste Penningmeester die de financiële zaken van de vereniging perfect regelde. Jo was dit jaar aftredend als bestuurslid, tijdens de laatste bestuursvergadering in januari waarbij Jo nog aanwezig was, stelde hij zich nog herkiesbaar als bestuurslid voor de aankomende algemene leden vergadering in maart onder de voorwaarde ik moet het van jaar tot jaar bekijken, tot hoever mijn gezondheid dit toelaat. Eind februari kreeg Jo van zijn behandelde arts het verschrikkelijke nieuws te horen dat ze alle behandelingen stop moesten zetten. Eind februari 2020  moest Jo noodgedwongen en met pijn in zijn hart het penningmeesterschap van Lamershof over dragen, omdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. Jo was een vrijwilliger in hart en nieren bij diverse verenigingen , in januari 2020 werd hij nog als erelid gekozen bij Wilhelmina 08, in 2014 kreeg Jo een koninklijke onderscheiding als lid van Oranje Nassau. Jo je zult altijd in onze herinnering blijven. Het doet ons allen zeer veel pijn dat we nu afscheid moeten nemen van een prachtig, eerlijk en oprecht persoon, wij wensen zijn lieve vrouw Josephine, Pascal en Kim, Patricia en Roy en de kleinkinderen, overige familieleden, vrienden en kennissen en iedereen die de Fam. Verspeek een warm hart toedraagt heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken, dat Jo mogen ruste in vrede.

Bestuur en leden Tuinpark Lamershof te Weert.

E-mail, uw elektronische post:

E-mail vervangt langzaam de functie van de telefoon en de brief. Daarom heeft het bestuur van Lamershof besloten om daar meer gebruik van te gaan maken. Hiervoor is echter wel nodig dat we de mailadressen weten.

Wilt u hieraan meewerken geef dan uw mail adres door aan: info@lamershofweert.nl

 

Rommelmarkt:

Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt dan kunt u deze 's morgens afgeven bij Tuinpark Lamershof. Wilt u dat deze bij u thuis worden opgehaald dan kunt u een afspraak maken met Piet Hermans nr 0623732339.

Graag geen bankstellen, matrassen of andere meubels aanbieden zonder overleg met een bestuurslid.

 

Heeft u een vriend, familielid of kennis die een tuin wil huren of informatie hierover wil hebben?

Zij kunnen zich dan (geheel vrijblijvend) opgeven. De meeste mensen denken in de herfst of de winter niet aan tuinieren maar het is wel verstandig om dit nu te overwegen want als men hieraan pas in het voorjaar gaat denken kunnen de nu vrijstaande of de nog vrijgekomen tuinen al weer verhuurd zijn. 

Inlichtingen of opgave voor het huren van een tuin kan telefonisch onder nummer 0623732339 of 0495524172 (van 9.00-12.00 uur) bij Piet Hermans, voorzitter van Lamershof.

 

Oud ijzer:

Op Tuinpark Lamershof wordt oud ijzer ingezameld voor de verreniging.

Heeft u thuis oud ijzer neem het gerust mee naar Tuinpark Lamershof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Hermans of een ander bestuurslid.

 

Uit het huishoudelijk regelement: Artikel 12

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem of haar verhuurde grond, doch is verplicht;

A. Zijn of haar tuin of huisje, van de aanvang af in goede staat te brengen, en geregeld te onderhouden.

B. Het padgedeelte, dat voor, naast en achter zijn tuin licht, vrij van onkruid te houden.

C. De tuin elk jaar voor 15 april plantklaar te hebben.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now